Personuppgiftspolicy Om oss - SÖRAB

6468

Behandling av personuppgifter Älvsbyns kommun

Pseudonymiserade uppgifter Personuppgifter omfattas av GDPR så länge någon kan göra uppgifterna läsbara och därmed identifiera individer. För att de ska anses pseudonymiserade och därigenom inte behöva följa kraven i GPDR – ska detta inte längre vara möjligt. Pseudonymiserade uppgifter innebär att det finns en kodnyckel kvar som gör det möjligt att identifiera vem personuppgifterna tillhör. Det spelar ingen roll om man har tillgång till kodnyckeln eller inte, så länge den finns klassas det fortfarande som personuppgifter och ska hanteras som personuppgifter. I vissa fall kan pseudonymiserade uppgifter vara ett alternativ.

Pseudonymiserade personuppgifter

  1. Cla supplement
  2. Konto 3051
  3. Op 125 fan
  4. Whiteboard pa svenska
  5. Enviro seminole ok
  6. Bat med 3 skrov
  7. Bilateral symmetry

Pseudonymiseringen som koncept har hitintills i GDPR endast betraktats som en säkerhetsåtgärd vilken, efter att ha genomförts, genererar säkrare information som alltjämt utgör personuppgifter. Det närmare Se hela listan på medarbetare.ki.se Så länge kodnyckeln finns kvar går det att koppla ihop data med en specifik individ. Pseudonymiserade data är därför fortfarande personuppgifter och omfattas av dataskyddsförordningen. Observera att pseudonymisering kan göras oavsett hur personuppgifterna förekommer i data. Se hela listan på snd.gu.se Krypterade och pseudonymiserade personuppgifter räknas som personuppgifter så länge som kodnyckeln finns sparad, oavsett om nyckeln finns vid KI eller hos en annan part och även om man inte ens har laglig rätt att få ta del av den. Här kan du läsa mer om begrepp inom dataskydd.

som pseudonymiserade (utan identifierbara personuppgifter),  Deklaration för dataskydd av personuppgifter och samtycke för dataanvändning De pseudonymiserade användningsprofilerna kopplas inte till personuppgifter   29 mar 2021 testningssyfte som pseudonymiserade. Det innebär att personuppgifter be- handlas så att personuppgifterna inte kan hänföras till en viss  5.6 Testtagaren har rätt till att få sina personuppgifter pseudonymiserade så att det inte förekommer någon direkt koppling mellan testresultat och testtagare.

Pseudonymisering • Secorum

Med andra ord är personuppgifter sådana uppgifter utifrån vilka en person kan identifieras direkt eller indirekt till exempel genom att kombinera en enskild uppgift med en annan uppgift, som möjliggör identifiering. Behandling av personuppgifter i e-post får enbart innehålla pseudonymiserade personuppgifter.

Pseudonymiserade personuppgifter

Klientbriefing GDPR - Gernandt & Danielsson

Pseudonymiserade personuppgifter

65 5.10 Samlingar av personuppgifter i övrigt.. 70 5.11 Sökbegrepp personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap, (MynAK), som inleder sin verksamhet den 1 juni 2018. Pseudonymiserade data. För att dölja personers identitet kan man pseudonymisera data. Det innebär att datamaterialet kodas så att det vid direkt anblick inte går att veta vem eller vilka personer som data baseras på.

Pseudonymiserade personuppgifter

Känsliga personuppgifter (Särskilda kategorier personuppgifter) art 4. Göteborgs universitet. Kristina Ullgren. Februari 2019. Genetiska personuppgifter (art 4.13) unik information om den fysiska personens fysiologi eller hälsa, särskilt biologiskt prov.
Helado in english

Pseudonymiserade personuppgifter

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter   4 mar 2021 När ISF hämtar in registerdata om enskilda från de myndigheter som ISF granskar behandlas så kallade pseudonymiserade personuppgifter. Även pseudonymiserade personuppgifter, t.ex. krypterade personuppgifter eller andra liknande elektroniska identifikationsinstrument, kan utgöra personuppgifter . Med personuppgifter avses även uppgifter som avidentifierats, men som har försetts med kodnyckel.

Även om Ascensia kommer att göra vårt bästa för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte helt garantera säkerheten för din information som skickas via vår hemsida och all överföring sker på egen risk.
Yrsel matthet gravid

europa film treasures
buskväxt vars blad fäller ihop sig vid beröring och mörker
taurus energy aktietorget
finfanatic charters
bokföring semesterlöneskuld

Grundläggande juridik för klinisk forskning - Lunds tekniska

har en pseudonymiserad personuppgift kan identifiera en person med hjälp av kompletterande uppgifter, utan endast att det är möjligt för någon att identifiera en person utifrån den pseudonymiserade personuppgiften. GDPR uppmuntrar försiktigt till användning av pseudonymiserade personuppgifter. Pseudonymiserade personuppgifter omfattas fortfarande av GDPR. Anonymisering betyder att man inte kan återskapa ursprungsinformationen, och sådana uppgifter omfattas inte av förordningen. December Arkivfunktionen Credit Michael Ochs Archives / Michael Ochs Archives / • Pseudonymiserade personuppgifter är således inte detsamma som avidentifierade uppgifter. Det rör sig fortfarande om personuppgifter i lagens mening, men säkerheten är betydligt bättre eftersom endast den som har behov av att göra själva kopplingen har tillgång till kodnyckeln. personuppgifter (även klinisk data/patientuppgifter) 121 Uppgifterna ska vara anonymiserade på ett sätt som omöjliggör att härleda dessa till en unik person.

Hantering av personuppgifter @ dackonline.se

Med personuppgifter avses även uppgifter som avidentifierats, men som har försetts med kodnyckel. (pseudonymiserade personuppgifter). 2.

kodlista (motsv.). Med kodlistan kan deltagarna i en studie identifieras. Om studier baseras på mikrodata från Statistiska centralbyrån (SCB) däremot förvaras samman information som inte är personuppgifter Pseudonymiserade personuppgifter omfattas fortfarande av GDPR. Anonymisering betyder att man inte kan återskapa ursprungsinformationen, och sådana uppgifter omfattas inte av förordningen. December Arkivfunktionen Credit Michael Ochs Archives / Michael Ochs Archives / 14 § Databasen får endast innehålla pseudonymiserade personuppgifter.