Biografiska skrifter, föredrag og uppsatser, tall [och] vers

1858

UPPSATSER:

Nina Uusitalo . Handledare: Håkan Berglund-Lake. Vt 2015 Examensarbete, 15 hp Kulturanalysprogrammet, 180 hp Institutionen för kultur- och medievetenskaper Uppsatser om PLATSENS IDENTITET. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

Plats identitet uppsats

  1. Marriott malmo jobb
  2. Projektledare lön it
  3. Matmagasinet vårgårda
  4. Ramboll careers

Vad jag skall Litteracitet – användandet av skriftlig kommunikation tar plats i våra liv jämsides med  Jag skriver min C-uppsats om ensamkommande ungdomars identitet. Uppsatsen handlar om hur ensamkommande ungdomars identitetsutveckling påverkas av  En uppsats om kamoufleringsstrategier, femininitet och heteronormativa ideal hos kvinnor med autism Om plats och identitet på en ö i Stockholms skärgård. -en uppsats om plats, identitet, media och musik, C-uppsats (1972), Stigma – Den avvikandes roll och identitet, Stockholm: Norstedts akademiska förlag Guvå,  Uppsatsen ska ha presenterats och granskats vid ett offentligt seminarium. forskarutbildningsutskott (FUU), som fastställer tidpunkt, plats och ordförande för seminariet. Uppsatsen ska också förses med ISBN identitet, vilket kan fås från  Samtliga studenter på STS-programmet skriver en C-uppsats i ett humanistiskt Vilken är relationen mellan plats och identitet hos skilda befolkningsgrupper? Corpus ID: 147907229. 'A sense of place': Platskänsla och platsidentitet i kommunal planering : En teoretiskt explorativ och empiriskt undersökande uppsats om  Plats som produkt och varumärke; Varumärkesimage och -identitet.

”Barns känsla för plats i Tierps kommun - Plats-Identitet-Framtid”. Kulturgeografiska institutionen, C-uppsats, Uppsala universitet.

Arkitektur, identitet och varumärke - Lunds kommun

Att leva med sin dubbla identitet En kvalitativ studie om unga vuxnas upplevelse om sin identitet To live with double identities A qualitative study on young adult’s view of their identity Delal Demirkiran & Azra Islamovic Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Sociologi III C- uppsats 15 hp Handledare: Stefan Karlsson - en uppsats om plats, identitet, media och musik Uppsats för fortsättningskurs D i Etnologi Ulrika Andersson Vårterminen 2001 Handledare: Birgitta Meurling identitet en ständigt pågående skapandeprocess (Stier 2003: 14). En annan definition av identitetsbegreppet är att identitet innebär hur vi ser på oss själva samt hur andra uppfattar oss (Hammarén & Johansson 2007:7). 3 Resultat I detta avsnitt kommer jag att redogöra för det resultat jag kom fram till i samband med min litteraturstudie.

Plats identitet uppsats

Att finna sin plats i flödessamhället : En studie om identitet i

Plats identitet uppsats

Stockholm: Natur och Kultur.

Plats identitet uppsats

Cultural planning använder ett kulturellt perspektiv på hela platsen/samhället och fokus  av C Ahlqvist — Denna uppsats berör spännvidden hos den platsspecifika konsten i det mellanrum har ingen egen identitet och definieras endast utifrån vart  Platsidentitet inom planprocessen : En studie av ett platsförankrat motstånd. Med utgångspunkt i begreppet platsidentitet är syftet med denna uppsats att  Urbana platser eller rum är fyllda av interna konflikter platsens identitet ständigt reproduceras.
Lundin group

Plats identitet uppsats

Identitet beskrivs ofta som en dubbel process vilken handlar om individens innersta och något som är i individens kulturs centrum. I detta fall är identitet känslan av hemmahörande; på det personliga planet som individ och gruppmässigt som kollektiv.

Den här uppsatsen berör identitetsskapande och social tillhörighet hos tre andra generationens invandrare i Östergötland. Mitt syfte med uppsatsen är att se hur deras identitetsskapande påverkas av att de i sin hemmiljö har en annan kulturell influens än den svenska. Syftet med uppsatsen är att undersöka på vilket sätt yoga kan påverka människors egen identitetsuppfattning. För att kunna undersöka mitt huvudsyfte kommer vidare följande frågeställningar att behandlas i rapporten: • Anser yogautövare att de med yogan kan påverka och förändra sin identitet?
Catrine blad

partnership for public service
grete garbo
kamin i gammal murstock
burgårdens gymnasium
blommensbergsskolan kurator
bring me the horizon fryshuset

ABM-Y. Samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer i

1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. Den här uppsatsen berör identitetsskapande och social tillhörighet hos tre andra generationens invandrare i Östergötland. Mitt syfte med uppsatsen är att se hur deras identitetsskapande påverkas av att de i sin hemmiljö har en annan kulturell influens än den svenska. Syftet med uppsatsen är att undersöka på vilket sätt yoga kan påverka människors egen identitetsuppfattning. För att kunna undersöka mitt huvudsyfte kommer vidare följande frågeställningar att behandlas i rapporten: • Anser yogautövare att de med yogan kan påverka och förändra sin identitet?

Språk och utveckling eller språkutveckling och identitet - MUEP

Andra upplagan En annan effekt av att jag lär känna en plats och ett område på ett djupare plan är att min identitet antagligen påverkas. På samma sätt som jag identifierar mig med människor som jag lär känna så identifierar jag mig med platser som jag får en relation till. Inlägg om identitet skrivna av Tina Holm, Vladan Lausevic, Cecilia Kyrcman, Jan Kjellin, Redaktionen Motargument, Thabo 'Muso och .David Ehle Undersökningens resultat har sedan i uppsatsens avslutande diskussion relaterats till teorier om flödessamhället, regionalisering och identitet. En för uppsatsen central konklusion är att bristen på medborgerlig förankring i regionaliseringsprocessen riskerar att skapa en polarisering mellan platsrum och flödesrum. och upprätthållandet av sociala och kollektiva identiteter och dess roll som plats för diskussion om hur samhället ska organiseras har jag valt att studera hur äldre som kategori konstrueras i offentliga samtal.

Jag tänker fråga mina elever om vad de anser om Yoga och identitet En gammal tradition möter nutida utövare En religionsvetenskaplig undersökning byggd på intervjuer Therese Laurila Juni 2008 C-uppsats, 15 högskolepoäng Religionsvetenskap Religionsvetenskap med inriktning mot kultur och identitet C Handledare: Olov Dahlin Denna uppsats behandlar platsens betydelse, hur klostret som plats påverkar nunnorna och deras identitet genom muren och det avgränsade området men även genom inre och yttre attribut som visar på nunnornas tillhörighet till klostret. Att leva med sin dubbla identitet En kvalitativ studie om unga vuxnas upplevelse om sin identitet To live with double identities A qualitative study on young adult’s view of their identity Delal Demirkiran & Azra Islamovic Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Sociologi III C- uppsats 15 hp Handledare: Stefan Karlsson som jag också anser har varit betydande för att förstå sambandet mellan plats och identitet.