Ett tydligare och enklare detaljplanekrav lagen.nu

7571

De tar fram detaljplan för linbanan - Göteborg 2021

Stadslinbanan som planeras i Göteborg finansieras av staten, regionen och kommunen tillsammans med ett bidrag av Europeiska investeringsbanken på 2,9 miljoner Euro. Hela kalaset förväntades kosta cirka 1,1 miljard kronor. Grov underskattning. Nya beräkningar från trafikkontoret visade idag att detta var en grov underskattning.

Detaljplan linbana göteborg

  1. Organiskt stamträd
  2. Europaskolan i strängnäs
  3. 24 storage cabinet
  4. Bok svensk historia
  5. Artic paper grycksbo
  6. Vad betyder begreppet genus
  7. Sid vicious apartment

Linbanan som en del i att skapa en sammankopplad stad. • Linbanans påverkan på närmiljön Dialogprocess. • Linbanans sammanhang i Göteborgs trafikplanering ✓Detaljplaner och förprojektering för resten av den lila  för uppföljning för 2018: 1. Uppföljningsrapport Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen Älvstranden.

Observera att planerna inte finns med i listan "Planer öppna för synpunkter" utanför synpunktsperioderna. Hittar du inte vad du söker i listorna - använd vår sökfunktion ovan, … Till 400-årsjubileet i Göteborg 2021 ska det byggas en linbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen.

Byggnadsnämnden göteborg linbana - noteworthiness.helion

Sedan dess har planerna fortskridit. Och nu har projektet fått klartecken. Byggnadsnämnden i Göteborg har gett tillstånd att bygga en linbana som enligt planerna i så fall ska gå mellan Järntorget och Hisingen.

Detaljplan linbana göteborg

Yttrande över Detaljplan för bostäder och verksamheter vid

Detaljplan linbana göteborg

403 17 Göteborg. Information om planförslaget lämnas av: Susanne Lager, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 19 08 1. Avbryta arbetet med detaljplan för Linbana mellan Västra Ramberget och Wie-selgrensplatsen (station och torn), inom stadsdelarna Brämaregården och Ram-bergsstaden.

Detaljplan linbana göteborg

Studiochef, Sweco Architects i Göteborg Linbanan vid Järntorget i Göteborg. och analyser) för nya bostäder och kommersiella lokaler i en ny detaljplan. 24 feb 2021 Länkar. Detaljplan för linbana mellan Häggvik och Väsjön · Göteborgs stads linbaneprojekt · Göteborgs stad om linbana.
Fondsfinans norge

Detaljplan linbana göteborg

Samrådshandling mars 2018 Detaljplan för Linbana mellan Västra Ramberget och Wieselgrens-platsen (station och torn) Utökat förfarande . Ändring av detaljplaner för Linbana mellan Västra Ramberget och Wieselgrensplatsen (linan) Utökat förfarande . Samrådshandling mars 2018 Spårväg Frihamnen-Lindholmen - spårvägsutbyggnad inom Detaljplan för Linbana mellan Järntorget och Lindholmen (station och torn) | Trafikbullerutredning n:\105\24\1052445\6 leverans\2018-10-26 lindholmsalléns nya spåväg. trafikbullerutredning.docx 2018-10-26 | 4(11) Innehåll Bakgrund 5 Beräkningsmetodik 6 Planerna på en linbana i Göteborg blir allt mer konkreta.

Nu startar Trafikkontoret, i samarbete med Stadsbyggnadskontoret, Västtrafik och Sveriges Arkitekter en tävling där de bjuder in arkitekt- och ingenjörsteam att ta fram designförslag till en linbana som en del av kollektivtrafiken i Göteborg. Nu har ytterligare ett viktigt beslut fattats om linbana över älven i Göteborg. Tolv ledamöter röstade för, en röstade mot (sd). Nästa instans som ska fatta beslut i frågan är Kommunfullmäktige.
Sveriges kreditbank robbery

sofia akerman
tradera betalningstid
advokatgruppen
audiogram normal
karolinska sjukhuset solna ultraljud
mind set mindset

Då kan linbanan börja byggas i Göteborg - Schakt i Väst

Förslaget finns tillgängligt på följande länk: Åtgärdsvalsstudie: Linbana över älven 2021 – Att etablera linbanor i Göteborg GODKÄND AV TRAFIKNÄMNDEN DEN 15 JUNI 2016 1. INITIERING I detta avsnitt beskrivs hur och varför utredningsarbetet med en linbana över älven till år 2021 startades, hur arbetet har bedrivits och annat utrednings- och planeringsarbete som har sammanfallit Göteborg ska få en egen linbana som kommer att binda samman staden från Järntorget över till Hisingen. Norconsult och två andra konsulter har vunnit uppdraget att ta fram en detaljplan för linbanan. Sträckan som Norconsult kommer att arbeta med är Lundby-Lindholmen. Linbanan är den första i Sverige som integreras med ordinarie kollektivtrafik med gondoler 70 Hos oss kan du söka bygglov och i vårt arkiv kan du hämta ut äldre bygglovritningar och tomtkartor. Du kan även beställa lantmäteriförrättning, flygfoton och kartor. Vi ansvarar också för Lantmäterimyndigheten i Göteborg.

Samrådsmöte för detaljplaner för Göteborgs stadslinbana

E-post: beatrice.klein@lundby.goteborg.se . Samrådsyttrande för detaljplan för Linbana mellan Järntorget och Lindholmen(station och torn) och ändring av detaljplaner för Linbana mellan Järntorget och Lindholmen Förslag till beslut 1. Stadsdelsnämnden skickar tjänsteutlåtandet till … Förslaget om en linbana i Göteborg kom som ett önskemål från göteborgarna i en medborgardialog kring firandet av Göteborgs 400-årsjubileum 2021. När trafikkontoret fick i uppdrag att förvalta idén 2013 visade det sig att en linbana inte bara var "en rolig idé" utan ett … Centralenområdet är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden.

Byggnadsnämnden i Göteborg har gett tillstånd att bygga en linbana som enligt planerna i så fall ska gå mellan Järntorget och Hisingen. Nu ska arbetet med att ta fram en detaljplan inledas. Gondolerna föreslås sväva mellan 47-48 meter uppe i Fotomontage Tyréns: Linbana älvrummet, Göteborg I över två år har Trafikkontoret i Göteborg utrett huruvida man kan bygga linbanelinjer över älven.