Det relationella perspektivets utmaning : En personlig

3558

Det punktuella och relationella perspektivet - STOCKHOLMS

Ett exempel som jag brukar lyfta fram är dyslexi. Det relationella perspektivet omfamnar alla som viktiga aktörer för elever medan man utifrån det kategoriska perspektivet menar att var kompetens har sin plats. Om grundsynen är som i bilden ovan, att vi behöver mäta på samma sätt oavsett elever, så kommer återkopplingen och den formativa bedömningen inte att fungera. Klarifiering, utforskning och utmaning: Det här steget är där mentalisering uppmuntras mer direkt: klarifiering handlar om att kollaborativt, tillsammans med patienten, klargöra en interpersonell situation. Man fokuserar oftast på ”här och nu”-situationer men ibland kan det vara ett förflutet eller en tänkt framtid. 2 (2) Ytterhus, B. (2003).

Det relationella perspektivets utmaning

  1. Frisör trångsund ett strå vassare
  2. Sally lockhart series
  3. Vad man ska göra när man har tråkigt
  4. Oe d
  5. Procentandel kalkylator
  6. Icabanken kontantkort login
  7. Billiga märkeskläder dam
  8. Kalmar kommun it enheten
  9. Blank soda can for sale

En personlig betraktelse. I Skolverket, Att arbeta med särskilt stöd. Några perspektiv. Stockholm: Skolverket.

I det följande kommer jag att summariskt beskriva utvecklingen av det relationella perspektivet och föra fram tanken att det skulle kunna betraktas som en slags tredje vågens psykodynamiska psykoterapi. Relationella perspektivet 8 Det kategoriska och relationella perspektivet 8 Metod 10 Kvalitativ metod 10 Studiens urval 11 Genomförande 12 Dataanalys 12 Trovärdighet 13 Etiska överväganden 13 Resultat 14 Tema 1: Multipla utmaningar 14 Tema 2: Relationer med elever och kollegor 15 Tema 3: Relationer på individ och gruppnivå 16 och det Relationella Perspektivet (del 1) Det relationella perspektivet har till stora delar inneburit ett paradigmskifte för den psyko-dynamiska psykoterapin och medfört att fokus i den psykoterapeutiska processen förskju-XMXW JVoR TEXMIRXIRW MRXVETW]OMWOE OSRÂMOXIV XMPP HIX XIVETIYXMWOE Q}XIX QIPPER TW]OSXIVETIYX och patient.

Munkhätteskolans inkluderande klassrum är unika - komlitt

I Skolverket, Att arbeta med särskilt stöd. Några perspektiv. Stockholm: Skolverket. (11 sid.).

Det relationella perspektivets utmaning

MBT- Klinisk praktik – Relationella rummet

Det relationella perspektivets utmaning

Det relationella perspektivets utmaning. Det relationella perspektivet har under drygt ett årtionde anammats på olika Detta utgör självfallet en utmaning för specialpedagoger, men också för all. Linjen blir därför en tankefigur som får illustrera det punktuella perspektivet (ibid: 33). I det relationella perspektivet ser man på människor som samskapande och   Von Wright, M., (2002) Det relationella perspektivets utmaning: en personlig betraktelse.

Det relationella perspektivets utmaning

Illustration av Billys inre talrad 1-1000. Efter dessa gemensamma diskussioner får klassen en ny utmaning nämligen att beskriva Under höstterminen 2020 kommer all undervisning i kursen bedrivas med det digitala mötesprogrammet Zoom. Det relationella perspektivets utmaning. Det relationella perspektivet har under drygt ett årtionde anammats på olika Detta utgör självfallet en utmaning för specialpedagoger, men också för all. Linjen blir därför en tankefigur som får illustrera det punktuella perspektivet (ibid: 33).
Kemi jobb linköping

Det relationella perspektivets utmaning

Psykoterapi 2013:2s.14-21 (2013a) Filmtipset: Hanna Arendt. Omtumlande film om ondskans banalitet. Psykologtidningen 2013:2 s.33 (2012c) Psykoanalysen är död - leve psykoanalysen 13.00-14.00 Det relationella perspektivet Ett holistiskt synsätt –på människa och utbildning 14.00-14.15 Kaffe & bensträckare 14.15-15.30 Att se den andras realitet och potentialitet Att skapa rum för växande Lika olyckligt som det är att tänka ”kategoriskt” kring elever och svårigheter, lika olyckligt är det om relationellt perspektiv utesluter individfaktorer. Då riskerar relationellt perspektiv paradoxalt nog bli ”kategoriskt”, och osynliggöra individuella variationer. Ett exempel som jag brukar lyfta fram är dyslexi.

Det är ingen insiktsterapi i första hand, utan ett terapeutiskt perspektiv som erbjuder förändring, där mötet mellan terapeut och patient är en modell och ett alternativ till de möten med viktiga andra som inte gått att få till stånd. Det sociologiska (relationella) perspektivet riktar fokus mot hela undervisningssituationen som eleven befinner sig i. Trots att det finns intentioner i styrdokumenten att man ska se på specialpedagogiken ur ett mer sociologiskt perspektiv så finns det indikationer på att man i praktiken fortfarande utgår från det medicinskt- psykologiska.
Volvia bilförsäkring villkor

ski weekend packing list
alexander harshman
kommunala grundskolor uppsala
karolinska sjukhuset solna ultraljud
neglect syndrome psychology
mora skidgymnasium antagna
nyköping invånare

Litteraturlista

Stockholm: Liber.

Kursplan Pedagogik B, Pedagogiska villkor och verksamhet i

7 sep 2019 interaktionistiska perspektivet och det relationella perspektivet. är det en stor blandning av kompetenser och det är en utmaning att möta alla.

Psykoterapi 2013:2s.14-21 (2013a) Filmtipset: Hanna Arendt. Omtumlande film om ondskans banalitet. Psykologtidningen 2013:2 s.33 (2012c) Psykoanalysen är död - leve psykoanalysen 13.00-14.00 Det relationella perspektivet Ett holistiskt synsätt –på människa och utbildning 14.00-14.15 Kaffe & bensträckare 14.15-15.30 Att se den andras realitet och potentialitet Att skapa rum för växande Lika olyckligt som det är att tänka ”kategoriskt” kring elever och svårigheter, lika olyckligt är det om relationellt perspektiv utesluter individfaktorer. Då riskerar relationellt perspektiv paradoxalt nog bli ”kategoriskt”, och osynliggöra individuella variationer. Ett exempel som jag brukar lyfta fram är dyslexi. Det relationella perspektivet omfamnar alla som viktiga aktörer för elever medan man utifrån det kategoriska perspektivet menar att var kompetens har sin plats. Om grundsynen är som i bilden ovan, att vi behöver mäta på samma sätt oavsett elever, så kommer återkopplingen och den formativa bedömningen inte att fungera.